Organizacija in mesto skriptov v Pythonu

Makri LibreOffice so združeni v skupine v datotekah modulov, moduli so ponavadi združeni v mapah knjižnice, te pa so združene v vsebnikih knjižnic, čeprav lahko vsebniki vsebujejo tudi module.

Knjižnica se uporablja kot osrednje mesto zbiranja za celotno kategorijo makrov ali za celoten program. Moduli se običajno delijo glede na funkcionalnost, kot je npr. interakcija z uporabnikom ali izračuni. Posamezni makri so podprogrami in funkcije. Spodnja slika prikazuje primer hierarhične strukture knjižnic makrov v LibreOffice.

Diagram vsebina knjižnice

Slika: hierarhija knjižnice makrov

Vsebniki so dosegljivi v vseh programih LibreOffice prek uporabniškega vmesnika. Izberite Orodja > Makri > Organiziraj makre > Python, da odprete pogovorno okno Makri Python.

Na seznamu Makro iz so prikazani trije vsebniki knjižnic:

  1. Moji makri: osebni makri, ki so na voljo uporabniku LibreOffice.

  2. Makri programa: sistemski makri, ki se namestijo skupaj z LibreOffice za vse uporabnike pisarniškega paketa.

  3. Makri dokumenta: vsak dokument lahko vsebuje knjižnice makrov, ki so na voljo v tem dokumentu za vse njegove uporabnike.

Mesta skriptov v Pythonu

Oglejte si Pridobivanje informacij o seji, da pridobite programski dostop do lokacij skriptov Python.

Makri programa

Obstoječe makre na tem mestu (vsebnik) je kopiral namestitveni program in so na voljo vsakemu uporabniku računalnika, vsak odprti dokument pa lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Za shranjevanje ali urejanje makrov na tem mestu potrebujete skrbniške pravice.

Mesto vsebnika makrov LibreOffice v datotečnem sistemu je odvisno od operacijskega sistema:

Moji makri

Ta vsebnik je dostopen samo uporabniku LibreOffice. Vsak odprti dokument lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Makri na tem mestu so shranjeni v uporabniškem profilu LibreOffice.

Mesto vsebnika Moji makri je v uporabniškem prostoru in je odvisno od operacijskega sistema:

Makri v dokumentih

Makri dokumenta so vdelani v dokument in dosegljivi le, ko je ta dokument odprt.

Knjižnice, moduli in makri

Makre Python lahko organiziramo v knjižnice, module in makre. Uporabite hierarhijo knjižnice makrov kot vodilo pri ustvarjanju ali nameščanju novih makrov v datoteke modula, novih datotek modula v mape knjižnice ali novih map knjižnice v vsebnike.

Podprite nas!