Organizacija in mesto skriptov v Pythonu

Makri LibreOffice so zdruĆŸeni v skupine v datotekah modulov, moduli so ponavadi zdruĆŸeni v mapah knjiĆŸnice, te pa so zdruĆŸene v vsebnikih knjiĆŸnic, čeprav lahko vsebniki vsebujejo tudi module.

KnjiĆŸnica se uporablja kot osrednje mesto zbiranja za celotno kategorijo makrov ali za celoten program. Moduli se običajno delijo glede na funkcionalnost, kot je npr. interakcija z uporabnikom ali izračuni. Posamezni makri so podprogrami in funkcije. Spodnja slika prikazuje primer hierarhične strukture knjiĆŸnic makrov v LibreOffice.

Diagram vsebina knjiĆŸnice

Slika: hierarhija knjiĆŸnice makrov

Vsebniki so dosegljivi v vseh programih LibreOffice prek uporabniĆĄkega vmesnika. Izberite Orodja > Makri > Organiziraj makre > Python, da odprete pogovorno okno Makri Python.

Na seznamu Makro iz so prikazani trije vsebniki knjiĆŸnic:

  1. Moji makri: osebni makri, ki so na voljo uporabniku LibreOffice.

  2. Makri programa: sistemski makri, ki se namestijo skupaj z LibreOffice za vse uporabnike pisarniĆĄkega paketa.

  3. Makri dokumenta: vsak dokument lahko vsebuje knjiĆŸnice makrov, ki so na voljo v tem dokumentu za vse njegove uporabnike.

Mesta skriptov v Pythonu

Oglejte si Pridobivanje informacij o seji, da pridobite programski dostop do lokacij skriptov Python.

Makri programa

Obstoječe makre na tem mestu (vsebnik) je kopiral namestitveni program in so na voljo vsakemu uporabniku računalnika, vsak odprti dokument pa lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Za shranjevanje ali urejanje makrov na tem mestu potrebujete skrbniơke pravice.

Mesto vsebnika makrov LibreOffice v datotečnem sistemu je odvisno od operacijskega sistema:

Moji makri

Ta vsebnik je dostopen samo uporabniku LibreOffice. Vsak odprti dokument lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Makri na tem mestu so shranjeni v uporabniĆĄkem profilu LibreOffice.

Mesto vsebnika Moji makri je v uporabniĆĄkem prostoru in je odvisno od operacijskega sistema:

Makri v dokumentih

Makri dokumenta so vdelani v dokument in dosegljivi le, ko je ta dokument odprt.

KnjiĆŸnice, moduli in makri

Makre Python lahko organiziramo v knjiĆŸnice, module in makre. Uporabite hierarhijo knjiĆŸnice makrov kot vodilo pri ustvarjanju ali nameơčanju novih makrov v datoteke modula, novih datotek modula v mape knjiĆŸnice ali novih map knjiĆŸnice v vsebnike.

Podprite nas!