Organizacija in mesto skriptov v Pythonu

Skriptne datoteke Python so shranjene v datotečnem sistemu, v mapah, ki jih nadzira LibreOffice. Makre lahko zaĆŸenete na ravni namestitve, uporabnika ali datoteke.

Mesta skriptov v Pythonu

Oglejte si Pridobivanje informacij o seji, da pridobite programski dostop do lokacij skriptov Python.

Vsebnik makrov LibreOffice

Obstoječe makre na tem mestu (vsebnik) je kopiral namestitveni program in so na voljo vsakemu uporabniku računalnika, vsak odprti dokument pa lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Za shranjevanje ali urejanje makrov na tem mestu potrebujete skrbniơke pravice.

Mesto vsebnika makrov LibreOffice v datotečnem sistemu je odvisno od operacijskega sistema:

Moji makri

Ta vsebnik je dostopen samo uporabniku LibreOffice. Vsak odprti dokument lahko dostopa do makrov, shranjenih v vsebniku. Makri na tem mestu so shranjeni v uporabniĆĄkem profilu LibreOffice.

Mesto vsebnika Moji makri je v uporabniĆĄkem prostoru in je odvisno od operacijskega sistema:

Makri v dokumentih

Makri dokumenta so vdelani v dokument in dosegljivi le, ko je ta dokument odprt.

KnjiĆŸnice, moduli in makri

Tako kot makre v Basicu lahko tudi makre v Pythonu organizirate v knjiĆŸnicah, modulih in makrih.

Ustvarjanje knjiĆŸnice Python

KnjiĆŸnice so mape v drevesu vsebnika. Če ĆŸelite ustvariti knjiĆŸnico, dodajte mapo v ciljni vsebnik. Ime knjiĆŸnice je ime mape.

Ustvarjanje modula Python.

Modul je datoteka Python v knjiĆŸnici ali vsebniku. Modul ustvarite tako, da dodate datoteko v vsebnik.

Makri v jeziku Python

Makro je v modulu Python predmet.

Podprite nas!