Nastavljanje integriranega razvojnega okolja (IDE) za Python

Pisanje makrov v Pythonu zahteva dodatne korake prilagoditev, da določite želeno razvijalno okolje (IDE).

Za razliko od razvoja makrov Basic v LibreOffice zahteva razvoj skriptov Python za LibreOffice, da prilagodite zunanje integrirano razvojno okolje (IDE). Na voljo je več IDE-jev, ki so namenjeni od začetnikov do naprednih programerjev v Pythonu. Z uporabo IDE za Python imajo programerji koristi od številnih funkcionalnosti, kot so poudarjanje skladnje, strnjevanje kode, brskanje po razredih, dokončanje kode, sledenje standardom kodiranja, razvoj na osnovi preizkušanja, razhroščevanje, nadzor različic in še veliko drugih. Obrnete se lahko na Oblikovanje in razvoj programov Python na wikiju, kjer najdete podrobnejše informacije o nastavitvi mostu med vašim IDE in zagnanim primerkom LibreOffice.

Razširitev APSO

Razširitev Alternativni organizator skriptov Python (APSO) poenostavi izdajo skriptov Python, zlasti ko so vdelani v dokument. Z uporabo APSO lahko prilagodite želeni urejevalnik izvorne kode, zaženete integrirano lupino Pythona in razhroščujete skripte Python. Obstajajo razširitve, ki pomagajo preučevati arbitrarne predmete UNO, glejte Oblikovanje in razvoj programov v Pythonu za podrobnosti o takih razširitvah.

Podprite nas!