Prikaz pogovornega okna s Pythonom

Statična pogovorna okna LibreOffice so ustvarjena z urejevalnikom pogovornih oken in se shranijo na različnih mestih glede na njihovo naravo: osebno (Moji makri), v skupni rabi (Makri programa) ali vdelani v dokumente. Obratno gledano so dinamična pogovorna okna zgrajena v času izvajanja iz skript v Basicu ali Pythonu ali z uporabo katerega koli drugega v LibreOffice podprtega programskega jezika. Odpiranje statičnih pogovornih oken s Pythonom je prikazano tukaj. Zaradi jasnosti so izjeme ravnanja in internacionalizacije izpuščene.

Pogovorna okna Moji makri in Makri programa

Primeri spodaj odprejo konzolo Access2Base Trace ali uvoženo pogovorno okno TutorialsDialog z menijem Orodja – Makri – Zaženi makro:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

V dokument vdelana pogovorna okna

Spodnji primer odpre novo urejeno pogovorno okno Dialog1 iz dokumenta z ukazom Orodja – Makri – Zaženi makro:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Prikaži pogovorno okno na osnovi dokumenta """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Za primere dinamičnih pogovornih oken Python si oglejte msgbox.py v mapi {namestitev}/program/.

Podprite nas!