Prevod kontrolnikov v urejevalniku pogovornih oken

Orodna vrstica Jezik v urejevalniku pogovornih oken Basic IDE prikazuje orodja za upravljanje s pogovornimi okni, ki podpirajo lokalizacijo.

Vsako pogovorno okno, ki ga ustvarite, privzeto vsebuje le nize v enem jeziku. Vendar pa včasih želimo ustvariti pogovorna okna, ki samodejno prikažejo lokalizirane nize glede na uporabnikove jezikovne nastavitve.

Omogočanje lokalizacije pogovornih oken

 1. V urejevalniku pogovornih oken Basic IDE odprite orodno vrstico Jezik z ukazom Pogled – Orodne vrstice – Jezik.

  Če trenutna knjižnica že vsebuje pogovorno okno, ki ga je moč lokalizirati, se orodna vrstica Jezik prikaže samodejno.

 2. Kliknite ikono Upravljaj z jeziki Ikona Upravljaj z jeziki v orodni vrstici Jezik ali v vrstici Orodja.

  Odpre se pogovorno okno Upravljaj z jezikom uporabniškega vmesnika. Pogovorno okno upravlja z jeziki trenutne knjižnice. Ime trenutne knjižnice je izpisano v naslovni vrstici okna.

 3. V pogovornem oknu kliknite Dodaj, da dodate jezikovni vnos.

  Ta korak omogoča, da vsa nova pogovorna okna vsebujejo vire nizov, ki jih je mogoče lokalizirati.

 4. Ko prvič kliknete Dodaj, vidite pogovorno okno Določite privzeti jezik uporabniškega vmesnika. Ko naslednjič kliknete Dodaj, ima to pogovorno okno naslov Dodajte jezik uporabniškega vmesnika.

  Privzeti jezik lahko spremenite tudi v pogovornem oknu Upravljanje z jezikom uporabniškega vmesnika.

 5. Izberite jezik.

  S tem dodate lastnostim pogovornega okna vire nizov, ki bodo vsebovali prevedene različice vseh nizov. Nabor nizov pogovornega okna v privzetem jeziku se skopira v nov nabor nizov. Kasneje lahko preklopite na nov jezik in te nize tudi prevedete.

 6. Zaprite pogovorno okno ali dodajte dodatne jezike.

Urejanje večjezičnih kontrolnikov pogovornega okna

Ko ste v pogovorna okna dodali vire za nize lokalizacije, lahko trenutni jezik izberete v seznamskem polju Trenutni jezik v orodni vrstici Jezik.

 1. Preklopite med jeziki v seznamskem polju Trenutni jezik, da prikažete privzeti jezik.

 2. Vstavite poljubno število kontrolnikov v pogovorno okno in vnesite vse želene nize.

 3. Izberite drug jezik v seznamskem polju Trenutni jezik.

 4. V pogovornih oknih z lastnostmi kontrolnika uredite vse nize v drugem jeziku.

 5. Ponovite za vse jezike, ki ste jih dodali.

Uporabnik pogovornega okna bo videl vse nize uporabniškega vmesnika v jeziku svoje različice LibreOffice, če ste nize v tem jeziku dodali.

Če se noben jezik ne ujema z jezikom uporabnikove različice, bo uporabnik videl nize v privzetem jeziku.

Če ima uporabnik nameščeno starejšo različico LibreOffice, ki ne pozna večjezičnih virov nizov za pogovorna okna v Basicu, bo uporabnik videl nize privzetega jezika.

Podprite nas!