Odpiranje pogovornega okna z Basicom

V oknu LibreOffice BASIC za pogovorno okno, ki ste ga ustvarili, zapustite urejevalnik pogovornih oken s klikom na imenski zavihek modula, kateremu je pogovorno okno dodeljeno. Zavihek z imenom je na dnu okna.

Vnesite sledečo kodo za proceduro imenovano PrikaziPogOkno1. V tem primeru je ime pogovornega okna, ki ste ga ustvarili, »Pogovorno okno 1«:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Brez uporabe »LoadDialog« lahko prikličete kodo takole:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Ko zaženete to kodo, se bo prikazalo »Pogovorno okno 1«. Zaprete ga z gumbom za zapiranje v naslovni vrstici (x).

Podprite nas!