Primeri programiranja za kontrolnike v urejevalniku pogovornih oken

Sledeči primeri so za novo pogovorno okno, imenovano »Pogovorno okno 1«. V urejevalniku pogovornih oken uporabite orodja v vrstici Kontrolniki, s katerimi lahko ustvarite pogovorno okno in dodate naslednje kontrolnike: potrdilno polje z imenom »Potrdilno polje 1«, a polje z nalepko z imenom »Napis 1«, gumb z imenom »Gumb1« in seznamsko polje z imenom »Seznamsko polje 1«.

Ikona opozorila

Pazite na velike in male črke v imenih, ko kontrolniku dodelite predmetno spremenljivko.


Globalna funkcija za nalaganje pogovornih oken


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funkcija LoadDialog je shranjena v Tools.ModuleControls, ki je na voljo v knjižnici Makri in pogovorna okna programa.

Prikaz pogovornega okna


REM globalna definicija spremenljivk
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Pregledovanje in urejanje lastnosti kontrolnikov v programu


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM najdi model pogovornega okna
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM prikaži besedilo za Napis1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM določi novo besedilo za kontrolnik Napis1
  oNapis1.Text = "Nove datoteke"
  REM prikaži lastnosti kontrolnika CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM določi novo stanje za kontrolnik CheckBox1 za model kontrolnika
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM prikaži modelne lastnosti kontrolnika CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM prikaži lastnosti kontrolnika CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM izvedi pogovorno okno
  oDialog1.Execute()
End Sub

Dodaj vnos na seznamsko polje


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM doda nov vnos v polje ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oSezPolje.additem("Nov vnos" & iStevec,0)
End Sub

Odstrani vnos iz seznamskega polja


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM odstrani prvi vnos iz kontrolnika ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Podprite nas!