Access2Base

Kaj je Access2Base?

Access2Base je knjižnica makrov LibreOffice Basic za razvijalce programov (poslovnih in za osebno rabo) in napredne uporabnike. Je ena izmed knjižnic v »Makrih in pogovornih oknih programa«.

Makri v njej uveljavljajo funkcionalnosti, ki jih je navdahnil program Microsoft Access. Makre je mogoče predvsem iz programa LibreOffice Base, pa tudi iz vsakega dokumenta LibreOffice (Writer, Calc, ...), kjer je smiseln dostop do podatkov, hranjenih v zbirki podatkov.

API, ki ga ponuja Access2Base, želi biti bolj jedrnat, intuitiven in enostaven za učenje kot standardni vmesnik za programiranje UNO.

Ikona opozorila

Dokumentacija knjižnice je na voljo na spletnem naslovu http://www.access2base.com (v angl.).


Med makri so:

 1. poenostavljen in razširljiv API za manipulacijo z obrazci, pogovornimi okni in kontrolniki, podobno modelu predmetov Microsoft Access,

 2. programski vmesnik za dostop do zbirke podatkov s predmeti tabela, poizvedba, niz zapisov in polje,

 3. številna dejanja s skladnjo, ki je enaka ustreznim makrom/dejanjem v Microsoft Access,

 4. funkcije zbirke podatkov DLookup, DSum itn.,

 5. podpora za zapisovanje v okrajšavah, kot je Obrazci!mojObrazec!mojKontrolnik,

poleg tega pa tudi

 1. rutina za obravnavo zaznanih napak in izjem,

 2. možnost programiranja dogodkov za obrazce, pogovorna okna in kontrolnike in

 3. podpora za vdelane obrazce in samostojne obrazce (Writer).

Primerjava Access2Base z Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Podprite nas!