Hlavička a päta

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Header and Footer.


Hlavička

Pridá alebo odoberie hlavičku zo štýlu strany, ktorý vyberiete v podponuke. Hlavička je pridaná všetkým stranám, ktoré používajú vybraný štýl. V prípade nového dokumentu je v podponuke vypísaný iba "Štandardný" štýl strany, ostatné štýly sú pridané, hneď ako ich použijete v dokumente.

Päta

Pridá alebo odoberie pätu zo štýlu strany, ktorý vyberiete v podponuke. Päta je pridaná všetkým stranám, ktoré používajú vybraný štýl. V prípade nového dokumentu je v podponuke iba "Štandardný" štýl strany, ostatné sú pridané, hneď ako ich použijete v dokumente.

Please support us!