Rámec

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Rámec

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Plávajúci rámec

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Please support us!