Footnote and Endnote

The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.

Poznámka pod čiarou

Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.

Vysvetlivka

Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.

Footnote or Endnote

Vloží do dokumentu poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku. Kotva pre poznámku sa vloží na aktuálnu pozíciu kurzora. Môžete si vybrať medzi automatickým číslovaním alebo vlastným symbolom.

Please support us!