Panel textového objektu

Obsahuje príkazy na formátovanie textu, ktorý je obsiahnutý v kresbe. Panel Textový objekt sa zobrazí, pokiaľ dvojkliknete do kresby.

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Icon Bold

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Icon Italic

Kurzíva

Nový

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podčiarknuté

Horný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text nad základnú čiaru.

Ikonka

Horný index

Dolný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text pod základnú čiaru

Ikonka

Dolný index

Text

Zarovná vybrané odseky k ľavému okraju stránky.

Icon Align Left

Zarovnať vľavo

Text

Vycentruje vybrané odseky na stránke.

Icon Centered

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Icon Align Right

Zarovnať vpravo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Icon Justified

Do bloku

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Smer textu zľava doprava

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Smer textu zhora nadol

Vybrať všetko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon

Select All

Znak

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Icon Character

Znak

Odsek

Tu môžete definovať odsadenie, rozostupy, zarovnanie a riadkovanie pre aktuálne vybraný odsek.

Icon Paragraph

Odsek

Please support us!