Panel rámcov

Keď je rámec vybraný, zobrazí sa panel Rámec, ktorý poskytuje najdôležitejší funkcie na jeho formátovanie a umiestňovanie.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Vypnúť obtekanie

Umiestni objekt na samostatný riadok v dokumente. Text v dokumente sa zobrazuje nad a pod objektom, ale nie po jeho stranách.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Vypnúť obtekanie

Zapnúť obtekanie

Text bude obtekať po všetkých štyroch stranách objektu.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Zapnúť obtekanie

Obtekať cez

Objekt bude umiestnený v popredí pred textom.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Obtekať cez

Text

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Vľavo

Text

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Na stred

Text

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Vpravo

Text

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Hore

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Na stred

Text

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

Icon Bottom

Dole

Body

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon Borders

Okraje

Zo súboru

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon Line style

Štýl čiary

Body

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Ikonka

Farba čiary (okrajov)

Farba pozadia

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Farba pozadia

Vlastnosti rámca

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Icon Frame Properties

Vlastnosti rámca

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Preniesť do popredia

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Preniesť dozadu

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Spojí označený rámec s iným rámcom. Text automaticky pretečie z jedného rámca do druhého.

Icon Link Frames

Prepojiť rámce

Zrušiť prepojenie rámcov

Zruší prepojenie rámcov. Môžete zrušiť iba prepojenie, ktoré smeruje z vybraného rámca do cieľového.

Icon Unlink Frames

Zrušiť prepojenie

Please support us!