Panel vzorcov

Panel Vzorec umožňuje vytvárať a vkladať do textového dokumentu výpočty. Na zobrazenie panelu Vzorec stlačte F2.

Adresa bunky

Určuje pozíciu bunky v tabuľke.

Vzorec

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formula icon in Table toolbar

Vzorec

Zrušiť

Clears the contents of the input line and closes the formula bar.

Icon

Zrušiť

Použiť

Transfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar. The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Icon Apply

Použiť

Oblasť vzorca

Allows you to create a formula by typing it directly into the input line or by clicking the Formula icon to display the formulas in submenu.

Oblasť vzorca so vzorcom

Oblasť vzorca

Please support us!