Náhľad tlače

Panel Náhľad tlače sa zobrazí, keď si prezeráte aktuálny dokument v režime náhľadu.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Icon Two Pages Preview

Náhľad dvoch strán

Náhľad knihy

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

book preview icon

Náhľad knihy

Multiple Pages Preview

Určuje počet stránok, ktoré sa v náhľade zobrazia. Kliknutím na šípku vedľa ikonky sa otvorí mriežka, s jej pomocou je možné vybrať počet riadkov a stĺpcov, v ktorých sa stránky zobrazia.

Icon Multiple Pages Preview

Náhľad viacerých strán

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Otočiť

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Predchádzajúca strana

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Otočiť

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Ďalšia strana

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Zmenšiť

Oddiali pohľad na dokument a umožní tak zobraziť jeho väčšiu časť v zmenšenej mierke.

Zoom Out Icon

Zmenšiť

Mierka náhľadu

Determines the zoom level of the print preview.

Zväčšiť

Priblíži pohľad na dokument.

Icon Zoom In

Zväčšiť

Štítky

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon Full Screen

Full Screen

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Please support us!