Stavový panel

Stavový panel obsahuje infomácie o aktuálnom dokumente a ponúka rôzne tlačidlá so špeciálnymi funkciami.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Zo súboru

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Jazyk

Zobrazuje jazyk označeného textu.
Kliknutím otvorte ponuku, z ktorej môžete vybrať jazyk označeného textu alebo aktuálneho odseku.
Voľba [žiadny] vyradí text z kontroly pravopisu a delenia slov.
Voľba Nastaviť na východzí jazyk nastaví označený text alebo odsek na predvolené nastavenie jazyka.
Voľba Viac otvorí dialóg s ďalšími možnosťami.

Otočiť

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Otočiť

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Elektronický podpis

Taktiež si prezrite Digitálne podpisy.

Rôzne informácie

Zobrazuje informácie o aktuálnom dokumente.

Vzhľad lupy & zobrazenia

Tri ovládacie prvky stavového riadka programu Writer umožňujú zmeniť škálovanie a režim zobrazenia textových dokumentov.

Ikony zobrazenia zľava doprava: Samostatná strana. Režim zobrazenia viacerých stránok vedľa seba. Režim knihy, kde sa zobrazujú dve stránky vedľa seba.

Keď posuniete ovládač Lupy vľavo, zobrazí sa viac stránok. Keď ho posuniete vpravo, obsah stránky sa zväčší a zobrazí sa menšia časť stránky.

Otočiť

Specifies the current page display zoom factor.

Please support us!