Panel Odrážky a číslovanie

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Ikonka

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Ikonka

Zvýši o jednu úroveň vrátane podčastí

Presunie odseky vrátane podčastí o jednu úroveň v číslovaní vyššie. Táto možnosť je zobrazená iba ak je kurzor umiestnený v očíslovanom alebo odrážkovanom zozname.

Ikonka

O úroveň vyššie s podčasťami

Zníži o jednu úroveň vrátane podčastí

Presunie odseky vrátane podčastí o jednu úroveň nižšie. Táto možnosť je zobrazená iba ak je kurzor umiestnený v očíslovanom alebo odrážkovanom zozname.

Ikonka

O úroveň nižšie s podčasťami

Vložiť neočíslovanú položku

Vloží odsek bez číslovania. Existujúce číslovanie to nijako neovplyvní.

Ikonka

Vložiť nečíslovanú položku

Udalosti

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikonka

Presunúť nahor

Udalosti

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikonka

Presunúť dole

Presunúť vyššie vrátane podčastí

Presunie odsek vrátane podčastí nad predchádzajúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkou.

Icon Move Up with Subpoints

Presunúť vyššie s podčasťami

Presunúť nižšie s podčasťami

Presunie odsek vrátane podčastí pod nasledujúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkami.

Icon Move Down with Subpoints

Presunúť nižšie s podčasťami

Reštartovať číslovanie

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Reštartovať číslovanie

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

Odrážky a číslovanie

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Please support us!