Panely n√°strojov

T√°to ńćasŇ• obsahuje prehńĺad panelov n√°strojov, ktor√© s√ļ k dispoz√≠cii v LibreOffice Writer. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Panel Odr√°Ňĺky a ńć√≠slovanie

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Panel Kresba

Panel Kresba obsahuje ńćasto pouŇĺ√≠van√© n√°stroje na √ļpravy. Po kliknut√≠ na Ň°√≠pku vedńĺa ikony se otvor√≠ panel s ńŹalŇ°√≠mi pr√≠kazmi.

Panel vlastností objektov kresby

Panel Vlastnosti objektu kresby je k dispoz√≠cii vo Writeri a Calcu. Zvońĺte ZobraziŇ• - N√°stroje - Vlastnosti objektu kresby. Ovl√°dacie prvky s√ļ dostupn√©, keńŹ je vybran√Ĺ objekt kresby. Vo v√Ĺchodzom nastaven√≠ sa niektor√© ikony pre textov√© dokumenty a tabuńĺkov√© zoŇ°ity l√≠Ň°ia.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

P√≠smomańĺba

Panel n√°strojov p√≠smomańĺby sa otvor√≠, keńŹ vyberiete objekt p√≠smomańĺby.

Panel na form√°tovanie

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Ovl√°dacie prvky formul√°ra

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Navigańćn√Ĺ panel formul√°ra

Navigańćn√Ĺ panel formul√°ra obsahuje ikony na √ļpravu datab√°zovej tabuńĺky alebo ovl√°danie pohńĺadu na d√°ta. Panel je zobrazen√Ĺ na dolnom okraji dokumentu, ktor√Ĺ obsahuje polia spojen√© s datab√°zou.

Panel r√°mcov

KeńŹ je r√°mec vybran√Ĺ, zobraz√≠ sa panel R√°mec, ktor√Ĺ poskytuje najd√īleŇĺitejŇ°√≠ funkcie na jeho form√°tovanie a umiestŇąovanie.

Panel n√°strojov Obr√°zok

Panel n√°strojov Obr√°zok obsahuje funkcie na form√°tovanie a umiestŇąovanie rastrov√Ĺch obr√°zkov.

VloŇĺiŇ•

Tento panel n√°strojov obsahuje r√īzne funkcie na vkladanie r√°mcov, obr√°zkov, tabuliek a ńŹalŇ°√≠ch objektov.

LibreLogo

LibreLogo is a simple, localized, Logo-like programming environment with turtle vector graphics for teaching of computing (programming and word processing), DTP and graphic design. See http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Panel n√°strojov Hromadn√° koreŇ°pondencia

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Text

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

҆tandardn√Ĺ panel

҆tandardn√Ĺ panel je dostupn√Ĺ v kaŇĺdej aplik√°cii LibreOffice.

Panel tabuńĺky

Panel Tabuńĺka obsahuje funkcie, potrebn√© pre pr√°cu s tabuńĺkou. Objav√≠ sa, pokiańĺ umiestnite kurzor do tabuńĺky.

Panel textového objektu

Obsahuje pr√≠kazy na form√°tovanie textu, ktor√Ĺ je obsiahnut√Ĺ v kresbe. Panel Textov√Ĺ objekt sa zobraz√≠, pokiańĺ dvojkliknete do kresby.

Text

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!