Formát

Obsahuje príkazy na formátovanie rozloženia a obsahu vášho dokumentu.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Klonovať formátovanie

Najskôr označte text alebo objekt a potom kliknite na túto ikonu. Následným kliknutím na iný text alebo iný objekt vložíte rovnaké formátovanie.

Štýly a Formátovanie

Removes direct formatting from the selection.

Znak

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Odsek

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Odrážky a číslovanie

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Ázijský fonetický sprievodca

Umožňuje pridať komentáre k ázijským znakom, ktoré slúžia ako sprievodca výslovnosťou.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Watermark

Vložte text vodoznaku na pozadie aktuálneho štýlu strany.

Sekcia

Mení vlastnosti oblastí definovaných vo vašom dokumente. Pre vloženie oblasti vyberte text alebo kliknite vo vašom dokumente myšou a potom zvoľte Vložiť - Oblasť.

Obrázok

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Názov

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Popis

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Obtekanie

Zadajte, ako má text obtekať okolo objektu. Môžete tiež určiť medzery medzi textom a objektom.

Čiara

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Zoskupiť

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Please support us!