Súbor

Tieto príkazy umožňujú prácu s aktuálnym dokumentom, otvorenie nového dokumentu alebo ukončenie aplikácie.

Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Otvoriť

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Šablóny a Dokumenty

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

Zatvoriť

Zatvorí aktuálny dokument bez ukončenia programu.

Sprievodcovia

Prevedú vás vytvorením pracovných a osobných listov, faxov, programov, prezentácií a ďalších.

Šablóny

Lets you organize and edit your templates, as well as save the current file as a template.

Otočiť

Replaces the current document with the last saved version.

Verzie

Ukladá a spravuje viac verzií aktuálneho dokumentu v jednom súbore. Verzie je možné otvárať, mazať alebo porovnávať.

Uložiť

Uloží aktuálny dokument.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Uložiť ako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Uložiť ako

Saves all modified LibreOffice documents.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Export

Saves the current document with a different name and format to a location that you specify.

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats.

Zvuk

Sends a copy of the current document to different applications.

Náhľad vo webovom prehliadači

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

Náhľad strany

Zobrazí náhľad strany pre tlač alebo zavrie náhľad.

Export

Vytlačí aktuálny dokument, výber alebo určené strany. Tiež je možné zadať nastavenia tlače pre aktuálny dokument. Nastavenia tlače sa môžu líšiť podľa používanej tlačiarne a operačného systému.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte predvolenú tlačiareň pre aktuálny dokument.

Properties

Displays the properties for the current file, including statistics such as word count and the date the file was created.

Elektronické podpisy

Pridá alebo odstráni elektronické podpisy dokumentov. Toto dialógové okno možno použiť aj na zobrazenie certifikátov.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!