Dokončovanie slov pre textové dokumenty

LibreOffice zbiera slová, ktoré sú často používané. Keď neskôr napíšete prvé tri písmená už použitého slova, LibreOffice automaticky doplní zvyšok slova.

If there is more than one word in the AutoCorrect memory that matches the three letters that you type, press +Tab to cycle through the available words. To cycle in the opposite direction, press +Shift+Tab.

To Accept/Reject a Word Completion

To Switch off the Word Completion

  1. Zvoľte Súbor - Exportovať.

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!