Numbering and Numbering Styles

Číslovanie môžete na odsek použiť ručne alebo pomocou štýlu odseku.

To Apply Numbering Manually

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

Note Icon

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


Changing the Chapter Level of Numbered and Bulleted Lists

Pre úpravy číslovaných alebo odrážkových zoznamov môžete tiež použiť príkazy na paneli nástrojov Odrážky a číslovanie. Pre zmenu formátu číslovania alebo odrážok kliknite na ikonu Odrážky a číslovanie.

To Apply Numbering With a Paragraph Style

Štýly odseku vám dávajú väčšiu kontrolu nad číslovaním vo vašom dokumente. Pokiaľ zmeníte formát číslovania daného štýlu odseku, automaticky sa zmení aj formát číslovania všetkých odsekov používajúcich tento štýl.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na štýl odseku, v ktorom chcete použiť číslovanie a vyberte Upraviť.

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. In the Numbering Style box, select the type of numbering that you want to use.

  5. Kliknite na OK.

  6. Použite štýl na odseky, ktorým chcete priradiť číslovanie.

Please support us!