Delenie slov

V počiatočnom nastavení LibreOffice posúva slová, ktoré sa nezmestia do riadku na nový riadok. Ak chcete, môžete sa tomu vyhnúť pomocou automatického alebo ručného delia slov.

Automatic Hyphenation

Automatické delenie slov vkladá pomlčky tam, kde sú v odseku potrebné. Táto možnosť je prístupná len pre štýly odseku a jednotlivé odseky.

To Automatically Hyphenate Text in a Paragraph

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši do odseku a vyberte Odsek.

 2. Kliknite na záložku Tok textu tab.

 3. In the Hyphenation area, select the Automatically check box.

 4. Kliknite na OK.

To Automatically Hyphenate Text in Multiple Paragraphs

Ak chcete automaticky deliť slová vo viac ako jednom odseku, použite štýl odseku.

Povoľte napríklad automatické delenie slov pre štýl odseku "Východzie", a potom tento štýl použite na odseky, v ktorých chcete použiť automatické delenie slov.

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na štýl odseku, v ktorom chcete použiť delenie slov, a vyberte Upraviť.

 3. Click the Text Flow tab.

 4. V oblasti Delenie slov zaškrtnite políčko Automaticky.

 5. Kliknite na OK.

 6. Tento štýl použite na odseky, v ktorých chcete automaticky deliť slová.

Ručné delenie slov

Pomlčku môžete vložiť kdekoľvek v riadku, alebo nechajte LibreOffice nájsť vhodné delenie slov a využite niektorú z ponúknutých možností.

To Manually Hyphenate Single Words

To quickly insert a hyphen, click in the word where you want to add the hyphen, and then press +Hyphen(-).

Ak robíte delenie slov ručne, dané slovo je delené len pomocou ručne vloženej pomlčky. Nerobí sa žiadne ďalšie automatické delenie tohto slova. Slovo s ručne vloženou pomlčkou bude rozdelené bez ohľadu na nastavenia na záložke Tok textu.

To Manually Hyphenate Text in a Selection

 1. Označte text, v ktorom chcete deliť slová.

 2. Vyberte Nástroje - Jazyk - Delenie slov.

Checking Spelling and Grammar

Slovník synoným

Creating and Changing Default and Custom Templates

Preventing Hyphenation of Specific Words

Tok textu

Please support us!