Vloženie celého textového dokumentu

To Insert a Text File

 1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kam chcete vložiť súbor.

 2. Choose Insert - Text from File.

 3. Vyhľadajte textový dokument, ktorý chcete vložiť a kliknite na OK.

Obsah textového dokumentu je vložený do aktuálneho dokumentu a nezmení sa, pokiaľ dôjde k zmene zdrojového súboru. Ak chcete, aby sa obsah automaticky aktualizoval po zmene zdrojového súboru, vložte súbor ako odkaz.

To Insert an Entire Text Document as a Link

 1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kam chcete vložiť súbor.

 2. Zvoľte Vložiť - Oblasť.

 3. Do políčka Nová oblasť napíšte názov a zaškrtnite políčko Odkaz.

 4. In the File Name box, type the name of the file that you want to insert, or click the Browse button and locate the file.

  If the target text document contains sections, you can select the section that you want to insert in the Sections box.

 5. Ak chcete, môžete nastaviť pre oblasť formátovanie.

 6. Kliknite na Vložiť.

LibreOffice automaticky aktualizuje obsah vložených oblastí, kedykoľvek sa zmení zdrojový dokument. Pre manuálnu aktualizáciu obsahu oblasti vyberte Nástroje - Aktualizovať - Aktualizovať všetko.

Please support us!