Rotácia Textu

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. Pre vytvorenie textového objektu kliknite do dokumentu a ťahaním myši po dokumente vyznačte oblasť, následne do nej vpíšte text.

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. Ťahajte za jeden z rohových riadiacich bodov textového objektu.

tip

Môžete tiež kliknúť na objekt pravým tlačidlom myši, vybrať Umiestnenie a veľkosť, kliknúť na záložku Rotácia a vložiť uhol otočenia alebo novú polohu objektu.


Please support us!