Rotácia Textu

Môžete rotovať len text, ktorý je súčasťou kreslených objektov.

  1. Choose View - Toolbars- Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Text icon Icon.

  3. Pre vytvorenie textového objektu kliknite do dokumentu a ťahaním myši po dokumente vyznačte oblasť, následne do nej vpíšte text.

  4. Click outside of the object, then click the text you entered. Click the Rotate icon Icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  5. Ťahajte za jeden z rohových riadiacich bodov textového objektu.

Tip Icon

Môžete tiež kliknúť na objekt pravým tlačidlom myši, vybrať Umiestnenie a veľkosť, kliknúť na záložku Rotácia a vložiť uhol otočenia alebo novú polohu objektu.


Please support us!