Prechádzanie a výber za pomoci klávesnice

You can navigate through a document and make selections with the keyboard.

Kľúč

Funkcia

+

Šípka vľavo, vpravo

Pohybujte kurzorom o jeden znak vľavo alebo vpravo.

Presunie kurzor o jedno slovo vľavo alebo vpravo.

Šípka nahor, nadol

Presunie kurzor o riadok nahor alebo nadol.

() Moves the current paragraph up or down.

Home

Presunie kurzor na začiatok aktuálneho riadku.

Presunie kurzor na začiatok dokumentu.

Home

V tabuľke

Presunie kurzor na začiatok obsahu aktuálnej bunky.

Presunie kurzor na začiatok obsahu aktuálnej bunky. Stlačte znova pre presunutie kurzoru na prvú bunku tabuľky. Stlačte ešte raz pre presunutie kurzoru na začiatok dokumentu.

Koniec

Presunie kurzor na koniec aktuálneho riadku.

Presunie kurzor na koniec dokumentu.

Koniec

V tabuľke

Presunie kurzor na koniec obsahu aktuálnej bunky.

Presunie kurzor na koniec obsahu aktuálnej bunky. Stlačte znovu pre presunutie kurzoru do poslednej bunky tabuľky. Stlačte ešte raz pre presunutie kurzoru na koniec dokumentu.

PgUp

Presunie kurzor o stránku nahor.

Presunie kurzor do hlavičky.

PgDn

Presunie kurzor o jednu stránku dole.

Presunie kurzor do päty stránky.


Please support us!