Používanie priameho kurzora

Priamy kurzor vám dovoľuje vložiť text kamkoľvek na stranu.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon. Alternatively, enable Direct Cursor by going to Edit - Direct Cursor Mode.

  2. Kliknite na voľné miesto v dokumente. Kurzor myši sa zmení a bude zodpovedať zarovnaniu použitému na text, ktorý napíšete.

Align left

Align left

Centered

Centered

Align right

Align right

  1. Napíšte text. LibreOffice automaticky vloží potrebný počet prázdnych riadkov a ak sú povolené možnosti, tak ak aj tabulátory a medzery.

Please support us!