Používanie rámcov na zarovnanie textu na stred strany

  1. Označte text, ktorý chcete zarovnať na stred strany.

  2. Zvoľte Vložiť - Rámec....

  3. V časti Ukotvenie zvoľte K strane.

  4. V časti Veľkosť nastavte rozmery rámca.

  5. V časti Umiestnenie zvoľte "Na stred" v poliach Vodorovne aj Zvisle .

  6. Kliknite na OK.

Note Icon

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


Pre zmenu veľkosti rámca ťahajte myšou za jeho okraje.

Please support us!