Používanie rámcov na zarovnanie textu na stred strany

  1. Označte text, ktorý chcete zarovnať na stred strany.

  2. Zvoľte Vložiť - Rámec....

  3. V časti Ukotvenie zvoľte K strane.

  4. V časti Veľkosť nastavte rozmery rámca.

  5. V časti Umiestnenie zvoľte "Na stred" v poliach Vodorovne aj Zvisle .

  6. Kliknite na OK.

Note Icon

To hide the borders of the frame, select the frame, and then choose Format - Frame and Object - Properties. Click the Borders tab, and then click in the Set No Border box in the Line Arrangement area.


Pre zmenu veľkosti rámca ťahajte myšou za jeho okraje.

Zvýraznenie textu

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!