Zmena veľkých a malých písmen v texte

Je možné zmeniť veľkosť písmen textu, sformátovať text ako malé kapitálky alebo urobiť veľký začiatočný znak každého slova vo výbere.

Note Icon

When you apply formatting to your text by Format - Character, the text stays the same, it is only displayed in another way. On the other hand, when you choose Format - Text or Format - Text - Change Case, the text is permanently changed.


To Capitalize Text

 1. Označte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  Choose Format - Text - Uppercase.

  Choose Format - Character, click the Font Effects tab, then select the type of capitalization in the Effects box. "Capitals" capitalizes all letters. "Title" capitalizes the first letter of each word. "Small capitals" capitalizes all letters, but in a reduced font size.

To Change Text to Lowercase

 1. Označte text, ktorý chce previesť na malé písmená.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  Choose Format - Text - Lowercase.

  Choose Format - Character, click the Font Effects tab, then select "Lowercase" in the Effects box.

Please support us!