Zmena veľkosti riadkov a stĺpcov textovej tabuľky

Šírku buniek a stĺpcov tabuľky môžete meniť rovnako ako výšku buniek a riadkov.

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Zmena šírky stĺpcov a buniek

To Change the Width of a Column

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

note

Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.


To Change the Width of a Cell

Podržte a potiahnutím objektu vytvoríte jeho kópiu.

Zmena Výšky riadku

Pre kopírovanie dialógu alebo modulu držte počas preťahovania.

Resizing a Whole Table

Pre zmenu šírky a výšky celej tabuľky urobte jedno z nasledujúcich:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Tabuľky vo vnútri HTML stránok neponúkajú také široké spektrum možností a príkazov ako tabuľky vo formáte OpenDocument.


Please support us!