Opakovanie nadpisu tabuľky na novej strane

Môžete opakovať nadpis tabuľky na každej novej strane, ktorú tabuľka pokrýva.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Určite počet riadkov a stĺpcov tabuľky.

  4. Kliknite na OK.

Please support us!