Vkladanie tabuliek

Je niekoľko spôsobov na to, ako vytvoriť tabuľku v textovom dokumente. Môžete ju vložiť z panelu nástrojov, cez príkazy v menu alebo z listu tabuľkového editora.

To Insert a Table From a Toolbar

 1. Umiestnite kurzor v dokumente na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. On the Standard or the Insert bar, click the arrow next to the Table icon.

 3. V mriežke tabuľky ťahajte a uvoľnite tlačidlo myši pre nastavenie počtu riadkov a stĺpcov.

Pre zrušenie voľby ťahajte myšou na opačnú stranu kým sa v náhľade neobjaví Zrušiť.

To Insert a Table With a Menu Command

 1. Umiestnite kurzor v dokumente na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. Do poľa Veľkosť zadajte počet riadkov a stĺpcov.

 4. Vyberte voľby, ktoré potrebujete a kliknite na OK.

To Insert a Table From a Calc Spreadsheet

 1. Otvorte list v LibreOffice Calc obsahujúci tabuľku s množstvom buniek, ktoré chcete vložiť.

 2. Kliknutím do listu a následným ťahaním myšou vyberte bunky.

 3. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

 4. V textovom dokumente urobte jedno z nasledujúceho:

Možnosti

Výsledok vloženia

list LibreOffice 24.2

Stlačte klávesy +B.

GDI metasúbor

Obrázok

Bitová mapa

Obrázok

HTML

HTML tabuľka

Neformátovaný text

Len text formátovaný pomocou tabulátorov

Formátovaný text [RTF]

Tabuľka s textom

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


Pretiahnite určitého rozsahu buniek z listu Calc.

 1. Otvorte list v LibreOffice Calc obsahujúci tabuľku s množstvom buniek, ktoré chcete vložiť.

 2. Kliknutím do listu a následným ťahaním myšou vyberte bunky.

 3. Kliknite a podržte tlačidlo myši v označených bunkách.

 4. Ťahajte vybrané bunky do textového dokumentu.

Please support us!