Zlúčenie a rozdelenie buniek

Môžete označiť viac susedných buniek a spojiť ich do jednej. A naopak, môžete tiež jednu bunku rozdeliť na ďalšie bunky.

To Merge Cells

  1. Označte susediace bunky.

  2. Zvoľte Tabuľka - Zlúčiť bunky.

To Split Cells

  1. Umiestnite kurzor do bunky, ktorú chcete rozdeliť.

  2. Zvoľte Tabuľka - Rozdeliť bunky.

    Zobrazí sa ponuka umožňujúca rozdeliť bunku na dve alebo viac buniek vodorovne alebo zvisle.

Please support us!