Používanie štýlov vo Vypĺňaní módu formátu

You can quickly apply styles, such as paragraph and character styles, in your document by using the Fill Format Mode in the Styles window.

  1. Choose View - Styles.

  2. Kliknite na ikonu kategórie štýlu, ktorý chcete použiť.

  3. Click the style, and then click the Fill Format Mode icon Icon in the Styles window.

  4. Posuňte kurzor myši na miesto v dokumente, kde chcete použiť štýly a kliknite. Pre použitie štýlu na viac ako jednu alebo viac položiek, ťahajte myšou cez prvky a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  5. Keď skončíte, stlačte tlačidlo Esc.

Please support us!