Používanie inteligentných značiek

Inteligentné značky poskytujú doplňujúce informácia a funkcionalitu určitým slovám v dokumentoch Writeru. Dostupné možnosti môžu byť rôzne pre rôzne rozšírenia Inteligentných značiek.

Inštalácia Inteligentných značiek

Inteligentné značky môžu byť do LibreOffice Writer nainštalované ako rozšírenia.

Ak chcete nainštalovať Inteligentné značky, máte nasledujúce možnosti:

Smart Tags Menu

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

When you point to a Smart Tag, a tip help informs you to -click to open the Smart Tags menu. If you don't use a mouse, position the cursor inside the marked text and open the context menu by Shift+F10.

In the Smart Tags menu you see the available actions that are defined for this Smart Tag. Choose an option from the menu. The Smart Tags Options command opens the Smart Tags page of Tools - Autocorrect Options.

To Enable and Disable Smart Tags

When you have installed at least one Smart Tags extension, you see the Smart Tags page in Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Use this dialog to enable or disable Smart Tags and to manage the installed tags.

Note Icon

Text, ktorý je rozpoznaný ako inteligentná značka sa nekontroluje v kontrole pravopisu.


Please support us!