Ukladanie dokumentov vo formáte HTML

Dokument programu LibreOffice Writer môže byť uložený vo formáte HTML, takže je možné ho potom prezerať internetovým prehliadačom. Ak chcete, môžete určitý štýl odseku určiť ako zalomenie stránky, takže zakaždým, keď sa tento štýl objaví v dokumente, bude uložený ako HTML dokument. LibreOffice Writer automaticky vytvorí stránku aj s odkazmi na každú z takto vytvorených stránok.

When you save a text document in HTML format, any graphics in the document are saved into the HTML document as embedded data streams. LibreOffice tries to keep the original format of graphics, i.e. JPEG pictures or SVG images will be saved into HTML as such. All other graphic formats are saved as PNG.

  1. Použite jeden z prednastavených štýlov odseku programu LibreOffice na odseky, v ktorých chcete generovať novú HTML stránku.

  2. Zvoľte Súbor - Odoslať - Vytvoriť HTML dokument.

  3. In the Styles box, select the paragraph style that you want to use to generate a new HTML page.

  4. Vložte cestu a meno HTML dokumentu a kliknite na Uložiť.

Please support us!