Úprava oblastí

Oblasti sú pomenované bloky textu vrátane obrázkov a objektov, ktoré je možné použiť viacerými spôsobmi:

Jedna oblasť väčšinou obsahuje jeden odsek. Ak vyberiete text a vytvoríte oblasť, za vybraný text bude automaticky vložený zalomenie odseku.

Môžete vložiť oblasti z textového dokumentu alebo celý textový dokument ako oblasť do iného textového dokumentu. Môžete tiež vložiť oblasti z textových dokumentov ako odkazy do iných textových dokumentov alebo do toho istého dokumentu.

Note Icon

To insert a new paragraph immediately before or after a section, click in front or behind the section, and then press +Enter.


Oblasti a stĺpce

Môžete vkladať oblasti aj do existujúcich oblastí. Napríklad môžete vložiť oblasť obsahujúcu dva stĺpce do oblasti obsahujúcej jeden stĺpec.

Rozloženie oblasti, napríklad na viac stĺpcov, má vyššiu prioritu pred rozložením strany definovanom v štýle strany.

Please support us!