Vkladanie oblastí

Do aktuálneho dokumentu je možné vkladať oblasti v iných dokumentoch. Ak vložíte oblasť ako odkaz, obsah linky sa zmení po každej zmene zdrojového dokumentu.

To Insert a New Section

 1. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete vložiť novú oblasť alebo označte text, ktorý chcete zmeniť na oblasť.

  Ak označíte text, ktorý sa vyskytuje vo vnútri odseku, bude tento text automaticky prevedený na nový odsek.

 2. Zvoľte Vložiť - Oblasť.

 3. Do poľa nová šablóna napíšte meno pre novú šablónu.

 4. Nastavte voľby oblasti a kliknite na Vložiť.

To Insert a Section as a Link

Skôr ako vložíte oblasť ako odkaz, musíte vytvoriť oblasť v zdrojovom dokumente.

Keď chcete otvoriť dokument obsahujúci sekcie ako odkazy, LibreOffice vás požiada o aktualizáciu obsahu oblastí. Pre ručnú aktualizáciu zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Odkazy.

You can also insert linked sections in HTML documents. When you view the page in a web browser, the content of the sections corresponds to the content of the sections at the time the HTML document was last saved.

 1. Kliknite do vášho dokumentu na miesto, kam chcete vložiť odkazovanú oblasť.

 2. Zvoľte Vložiť - Oblasť.

 3. Do poľa nová šablóna napíšte meno pre novú šablónu.

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Umiestnite dokument obsahujúci oblasť, na ktorú chcete odkazovať a kliknite na Vložiť.

 7. In the Section box, select the section that you want to insert.

 8. Kliknite na Vložiť.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

Úprava oblastí

Please support us!