Používanie Pravítiek

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

Nastavenie okrajov strany

Okraje strany sú na koncoch pravítok vyznačené ako tmavšie oblasti.

Zmena odsadenia

Odsadenie sa prispôsobuje tromi malými trojuholníkmi na vodorovnom pravítku.

  1. Pre zmenu odsadenia prvého riadku vybraného odseku, ťahajte ľavý horný okraj na vodorovnom pravítku na nové miesto.

  2. Pre zmenu ľavého alebo pravého odsadenia odseku vyberte odsek/odseky, ktorým chcete meniť odsadenie, ťahajte ľavý spodný okraj alebo pravý spodný okraj na vodorovnom pravítku na nové miesto.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Môžete tiež dvojkliknúť kamkoľvek na vodorovné pravítko a zmeniť rozostup v dialógu Paragraph.

Please support us!