Odstránenie zalomenia riadkov

Use the AutoCorrect feature to remove line breaks that occur within sentences. Unwanted line breaks can occur when you copy text from another source and paste it into a text document.

Note Icon

This AutoCorrect feature only works on text that is formatted with the "Default" paragraph style.


  1. Zvoľte Súbor - Exportovať.

  2. Na záložke Možnosti sa uistite, že je vybratá možnosť Zlúčiť jednoriadkové odseky, ak je dĺžka väčšia ako 50%. Pre zmenu minimálneho percenta dĺžky riadku, dvojklikom kliknite na možnosť v zozname a napíšte novú hodnotu.

  3. Kliknite na OK.

  4. Vyberte text obsahujúci zalomenie riadkov, ktoré chcete odstrániť.

  5. In the Apply Style box on the Formatting bar, choose “Default”.

  6. Choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Please support us!