Úpravy krížových odkazov

  1. Kliknite pred krížový odkaz, ktorý si prajete upraviť.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Zvoľte Upraviť - Polia.

  3. Nastavte možnosti, ktoré chcete a kliknite na OK.

Tip Icon

Use the arrow buttons in the Edit Fields dialog to browse through the cross-references in the current document.


Please support us!