Úpravy krížových odkazov

  1. Kliknite pred krížový odkaz, ktorý si prajete upraviť.

    Ak nevidíte tieňované pole krížového odkazu, zvoľte Náhľad - Tieňované polia alebo stlačte Ctrl+F8.

  2. Zvoľte Upraviť - Polia.

  3. Nastavte možnosti, ktoré chcete a kliknite na OK.

Tip Icon

Use the arrow buttons in the Edit Fields dialog to browse through the cross-references in the current document.


Vkladanie krížových odkazov

Vkladanie hypertextových odkazov pomocou navigátora

Please support us!