Vkladanie krížových odkazov

Krížové odkazy vám umožňujú prechádzať na určité časti textu a objekty v rámci jedného dokumentu. Krížový odkaz sa skladá z cieľa a odkazu, ktoré sú vložené ako polia v dokumente.

Cieľom krížového odkazu môžu byť objekty obsahujúce titulok alebo záložku.

Používanie krížových odkazov v texte

Skôr ako vložíte krížový odkaz, musíte vo vašom texte určiť cieľ.

To Insert a Target

 1. Vyberte text, ktorý chcete použiť ako cieľ krížového odkazu.

 2. Vyberte Choose Vložiť - Krížový odkaz.

 3. In the Type list, select “Set Reference”.

 4. Napíšte meno cieľa do poľa Názov. Vybraný text je zobrazený v poli Hodnota.

 5. Click Insert. The name of the target is added to the Selection list.

Nechajte dialóg otvorený a prejdite k ďalšej časti.

To Create a Cross-Reference to a Target

 1. Umiestnite kurzor do textu na miesto, kam chcete vložiť krížový odkaz.

 2. V prípade, že už nie je otvorený, v menu vyberte Vložiť - Krížový odkaz.

 3. V zozname Typ vyberte "Vložiť referenciu".

 4. V zozname Výber vyberte cieľ, na ktorý chcete umiestniť krížový odkaz.

 5. V zozname Vložiť odkaz do vyberte formát krížového odkazu. Formát určuje typ informácie zobrazenej v krížovom odkaze. Napríklad "Odkaz" vloží kategóriu titulku a text titulku objektu.

 6. Kliknite na Vložiť.

 7. Ak ste skončili, kliknite na Zatvoriť.

Používanie krížových odkazov na objekty

Krížové odkazy môžete umiestniť na väčšinu objektov, napríklad na obrázky, kreslené objekty, OLE objekty a tabuľky, pokiaľ majú popis. Ak chcete objektu pridať popis, vyberte objekt a potom zvoľte Vložiť - Popis.

 1. Kliknite v dokumente na miesto, tam chcete vložiť krížový odkaz.

 2. Vyberte Choose Vložiť - Krížový odkaz.

 3. V zozname Typ vyberte kategóriu popisu pre objekt.

 4. V zozname Výber zvoľte číslo popisu objektu, na ktorý chcete krížový odkaz.

 5. V zozname Vložiť odkaz do vyberte formát krížového odkazu. Formát určuje typ informácie zobrazenej v krížovom odkaze. Napríklad "Odkaz" vloží kategóriu titulku a text titulku objektu.

 6. Kliknite na Vložiť.

 7. Ak ste skončili, kliknite na Zatvoriť.

Aktualizácia krížových odkazov.

To manually update the cross-references in a document, choose Tools - Update - Fields from the menu or press F9.

Tip Icon

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Úpravy krížových odkazov

Vkladanie hypertextových odkazov pomocou navigátora

Vloženie Hypertextových odkazov

Please support us!