Výber zásobníka papiera

Na nastavenie iného zdroja papiera pre iné strany dokumentu použite štýly strany.

  1. Choose View - Styles.

  2. Click the Page Styles icon.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na štýl strany, ktorému chcete upresniť zdroj papiera, a zvoľte Upraviť.

  4. In the Paper tray box, select the paper tray that you want to use.

  5. Kliknite na OK.

  6. Kroky 1-5 opakujte pre každý štýl strany, ktorému chcete upresniť zdroj papiera.

  7. Na vybrané stránky použite upravený štýl strany.

Please support us!