Vytváranie a používanie štýlu strany

LibreOffice používa štýly strany na určenie rozvrhnutia strany, zahrňujúci pozadia, okraje, hlavičky, päty a textové stĺpce. Pre zmenu rozvrhnutia jednotlivých stránok v dokumente je nutné vytvoriť a na stranu použiť vlastný štýl strany.

To Define a New Page Style

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknite na ikonu Štýly strany.

 3. V zozname štýlov strany kliknite pravým tlačidlom na položku a vyberte Nový.

 4. Na záložke Organizátor vpíšte do poľa Meno meno štýlu.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

 1. Na nastavenie volieb rozvrhnutia pre štýl strany použite záložky a potom kliknite na tlačidlo OK.

To Apply a Page Style

 1. Kliknite na stranu, na ktorú si prajete použiť štýl strany.

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


To Apply a Page Style to a New Page

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde si prajete začať novú stranu.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Vyberte Zalomenie strany.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Kliknite na OK.

Please support us!