Zmena orientácie strany

All page properties for Writer text documents, like for example the page orientation, are defined by page styles. By default, a new text document uses the “Default” page style for all pages. If you open an existing text document, different page styles may have been applied to the different pages.

It is important to know that changes that you apply to a page property will only affect the pages that use the current page style. The current page style is listed in the Status Bar at the lower window border.

To Change the Page Orientation for All Pages

Ak sa váš dokument skladá iba z dvoch strán s rovnakým štýlom, môžete zmeniť vlastnosti strany nasledujúcim spôsobom:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Kliknite na záložku Strana.

 3. Under Paper format, select “Portrait” or “Landscape”.

 4. Kliknite na OK.

To Change the Page Orientation Only for Some Pages

LibreOffice uses page styles to specify the orientation of the pages in a document. Page styles define more page properties, as for example header and footer or page margins. You can either change the “Default” page style for the current document, or you can define own page styles and apply those page styles to any parts of your text.

Na konci tohoto pomocníka bude detailná diskusia o rozsahu štýloch strán. Ak si nebudete istí vašim konceptom štýlu strany, prosíme prečítajte si koniec tejto strany.

note

Na rozdiel od vlastností štýlov odseku, štýl strany nevie nič o hierarchii. Môžete vytvoriť nový štýl strany založený na vlastnostiach existujúceho štýlu strany. Ak neskôr zmeníte zdrojový štýl, nový štýl nezdedí jeho zmeny automaticky.


Ako zmeniť orientáciu strany pre všetky strany, ktoré zdieľajú rovnaký štýl? Najprv potrebujete štýl a potom tento štýl aplikovať:

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknite na ikonu Štýly strany.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na štýl strany a vyberte Nový. Nový štýl strany spočiatku získa všetky vlastnosti vybranej strany.

 4. Na záložke Organizátor napíšte do poľa Názov názov štýlu strany, napr. "Môj štýl na šírku".

 5. V boxe Ďalší Štýl vyberte štýl strany, ktorý chcete použiť na ďalšiu stranu, ktorá nasleduje stranu s novým štýlom. Viď sekciu o rozsahu štýlov strany na konci tohoto dokumentu.

 6. Kliknite na záložku Strana.

 7. Under Paper format, select “Portrait” or “Landscape”.

 8. Kliknite na OK.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

The Scope of Page Styles

Musíte si byť vedomí rozsahu štýlu strany v LibreOffice. Ktoré strany vášho dokumentu majú byť ovplyvnené zmenou štýlu strany?

One Page Long Styles

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

Štýl jednej dlhej strany začína od najnižšej hranice zvolenej strany a končí zalomením strany. Ďalšie zalomenie strany sa objaví automaticky, ak text pretečie na ďalšiu stranu (niekedy nazývané "jemné zalomenie strany"). Eventuálne môžete vložiť ručne zalomenie strany.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Manually Defined Range of a Page style

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Môžete vložiť "zalomenie strany so štýlom" priamo z pozície kurzora. Eventuálne môžete použiť "zalomenie strany so štýlom" na odsek alebo na štýl odseku.

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Please support us!