Zmena pozadia strany

LibreOffice používa na určenie pozadia dokumentu štýly strany. Napríklad na zmenu pozadia jednej alebo viac strán na vodoznak je nutné vytvoriť štýl strany, ktorý má na pozadí strany vodoznak, a potom tento štýl na strany použiť.

Pre zmenu pozadia strany

 1. Choose View - Styles .

 2. Kliknite na ikonu Štýly strany.

 3. V zozname štýlov strany kliknite pravým tlačidlom na položku a vyberte Nový.

 4. Na záložke Organizátor do poľa Názov napíšte názov štýlu strany.

 5. V poli Ďalší Štýl vyberte štýl strany, ktorý chcete použiť na ďalšej strane.

 1. Click the Area tab.

 2. Select whether you want a solid color or a graphic. Then select your options from the tab page.

 3. Kliknite na OK.

Na zmenu pozadia všetkých strán v dokumente

Kým začnete, uistite sa, že máte vytvorený štýl strany, ktorý používa pozadie strany. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si odkaz Zmena pozadia strany.

 1. Choose View - Styles .

 2. Kliknite na ikonu Štýly strany.

 3. Kliknite dvakrát na štýl strany používajúci pozadie, ktorý chcete použiť.

Na použitie rôznych pozadí strán v rovnakom dokumente

Kým začnete, uistite sa, že máte vytvorený štýl strany, ktorý používa pozadie strany. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si odkaz Zmena pozadia strany.

 1. Kliknite pred prvý znak odseku, ktorému chcete zmeniť pozadie strany.

 2. Choose Insert - Manual Break.

 3. Vyberte Zalomenie strany.

 4. In the Style box, select a page style that uses the page background.

 1. Kliknite na OK.

Page Watermark

Vložte text vodoznaku na pozadie aktuálneho štýlu strany.

Please support us!