Vytváranie a používanie štýlu strany

To Insert a Manual Page Break

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde si prajete začať novú stránku.

 2. Press +Enter.

To Delete a Manual Page Break

 1. Kliknite pred prvý znak stránky, ktorá nasleduje po ručnom zalomení stránky.

 2. Stlačte kláves Backspace.

To Delete a Manual Page Break That Occurs Before a Table

 1. Pravým tlačidlom kliknite do tabuľky a zvoľte Tabuľka.

 2. Kliknite na záložku Tok textu.

 3. Odškrtnite políčko Zalomenie.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

tip

Read the help page Changing Page Orientation to learn more about advanced configurations that can be defined concerning page orientation.


Please support us!