Modifying Numbering in a Numbered List

V odseku číslovaného zoznamu je možné odobrať číslovanie alebo zmeniť číslo, od ktorého číslovanie začína.

Tip Icon

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


To Remove the Number From a Paragraph in a Numbered List

  1. Kliknite pred prvý znak odseku, ktorému si prajete odstrániť číslovanie.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

To Change the Number That a Numbered List Starts With

  1. Kliknite kdekoľvek do číslovaného zoznamu.

  2. Zvoľte Formát - Odrážky a číslovanie a potom kliknite na záložku Voľby.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. Kliknite na OK.

Numbering and Numbering Styles

Pridanie odrážok

Pridanie číslovania

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Definovanie intervalu číslovania

Wiki page about numbering paragraphs by styles

Please support us!