Pridanie číslovania riadkov

LibreOffice môže automaticky pridávať čísla riadkov buď v celom dokumente alebo vo vybraných odsekoch. Čísla riadkov sú zahrnuté do tlače. Môžete upresniť interval číslovania riadkov, počiatočné číslo riadku a či sa majú počítať prázdne riadky a riadky v rámcoch. Medzi čísla riadkov je možné taktiež pridať oddeľovač.

note

Čísla riadkov nie sú k dispozícii vo formáte HTML.


To Add Line Numbers to an Entire Document

 1. Zvoľte Nástroje - Číslovanie riadkov.

 2. Zvoľte Zobraziť číslovanie a potom vyberte možnosti, ktoré chcete.

 3. Kliknite na OK.

To Add Line Numbers to Specific Paragraphs

 1. Zvoľte Nástroje - Číslovanie riadkov.

 2. Zvoľte Zobraziť číslovanie.

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na štýl odseku "Predvolený" a zvoľte Upraviť.

  Na štýle "Predvolený" sú založené všetky štýly odseku.

 1. Click the Outline & List tab.

 2. In the Line Numbering area, clear the Include this paragraph in line numbering check box.

 3. Kliknite na OK.

 4. Vyberte odsek (odseky), ktorým chcete pridať čísla riadkov.

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. Zvoľte Zahrnúť tento odsek do číslovania riadkov.

 7. Kliknite na OK.

Je možné taktiež vytvoriť štýl odseku, ktorý bude mať nastavené číslovanie riadku, a použiť ho na odseky, v ktorých si prajete mať riadky číslované.

To Specify the Starting Line Number

 1. Kliknite do odseku.

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Select the Include this paragraph in line numbering check box.

 4. Select Restart at the paragraph check box.

 5. Enter a line number in the Start with box.

 6. Kliknite na OK.

Please support us!