Definovanie intervalu číslovania

Podobné položky v dokumente, ako sú napríklad citácie, je možné automaticky číslovať.

  1. Napíšte text, ku ktorému si prajete pridať číslovanie, napríklad "Citácia číslo ".

  2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

  1. Click "Number range" in the Type list.

  2. Type "Quotation" in the Name box.

  3. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  1. Kliknite na Vložiť a potom na Zavrieť.

Please support us!