Zapnutie a vypnutie rozpoznávania čísel v tabuľkách

LibreOffice môže automaticky formátovať dáta, ktoré vložíte do tabuľky, podľa národných zvyklostí nastavených vo vašom operačnom systéme.

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Table

Please support us!